T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

      
 
 


Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı

 Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

Muratpaşa Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı Üyelerin İsimleri

Başkan            : Mehmet Ali ÇELEBİ

UNVANI         : İlçe Yazı İşleri Müdürü


Üye          : Şaban BORAZAN

UNVANI     : Belediye Temsilcisi


Üye          : Av. Gökhan ÖZLER

UNVANI     : Baro Temsilcisi


Üye          : Av. Pınar ÖZÇULCU

UNVANI     : TÜKODER Temsilcisi


Üye          : Şenol Aykut ŞEKERCİ

UNVANI     : Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi


Muratpaşa Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı Personellerin İsimleri

ADI SOYADI : Nuray DEMİR

UNVANI : Memur

BİRİM ADI :Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı

E-MAIL : nuray.demir@icisleri.gov.tr

TELEFON : (242) 2447561


ADI SOYADI : Bilge SARIKAYA

UNVANI : Ebe Hemşire

BİRİM ADI :Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı

E-MAIL : bilge.sarikaya@icisleri.gov.tr

TELEFON : (242) 2447561


ADI SOYADI : Mine ALBAYRAK

UNVANI : Bilgisayar İşletmeni

BİRİM ADI :Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı

E-MAIL : mine.polat@icisleri.gov.tr

TELEFON : (242) 2447561


ADI SOYADI : Tuğba AKBAŞ

UNVANI : Bilgisayar İşletmeni

BİRİM ADI :Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı

E-MAIL : tugba.topcu@icisleri.gov.tr

TELEFON : (242) 2447561


ADI SOYADI :M. Yasin TUNCER

UNVANI : VHKİ

BİRİM ADI :Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı

E-MAIL : mehmetyasin.tuncer@icisleri.gov.tr

TELEFON : (242) 2447561


ADI SOYADI : Zeki ÇALIŞ

UNVANI : 4/C

BİRİM ADI :Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı

E-MAIL : -

TELEFON : (242) 2447561


ADI SOYADI : Muharrem UĞUR

UNVANI : VHKİ

BİRİM ADI :Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı

E-MAIL : -

TELEFON : (242) 2447561


ADI SOYADI : Ümit ERKEK

UNVANI : Raportör

BİRİM ADI :Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı

E-MAIL : -

TELEFON : (242) 2447561


ADI SOYADI : Derya ŞAHİN

UNVANI : Raportör

BİRİM ADI :Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı

E-MAIL : -

TELEFON : (242) 2447561


ADI SOYADI : Önder ÖZ

UNVANI : Hizmetli

BİRİM ADI :Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı

E-MAIL : -

TELEFON : (242) 2447561


Muratpaşa Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı Raportörlerin İsimleri

Raportör     : Bekir KÜÇÜKALA
Unvanı     : Bilgisayar Mühendisi
 
Raportör     : Nuray DEMİR
Unvanı     : VHKI
 
Raportör     : Bilge SARIKAYA
Unvanı     : Memur
 
Raportör     : Feyzullah SOY
Unvanı     : Programcı
 
Raportör     : Hakcan TUR
Unvanı     : Ebe
 
Raportör     : Tuğba AKBAŞ
Unvanı     : Bilgisayar İşletmeni

Raportör     : Mine ALBAYRAK
Unvanı     : Bilgisayar İşletmeni

Raportör     : Mehmet Yasin TUNCER
Unvanı     : VHKİ

Raportör     : Ümit ERKEK
Unvanı     : Raportör

Raportör     : Derya ŞAHİN
Unvanı     : Raportör

27 Aralık 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29218

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 
            68 
İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN

6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN

ARTTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TGM-2014/2)

Parasal Sınırlar

MADDE 1  (1) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırlar, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:441) tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (yüzde on virgül on bir) artışesas alınarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince;

Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar;

a) İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 2.200 Türk Lirası,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 3.300 Türk Lirası,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 


 

 
T.C. İçişleri Bakanlığı  T.C. Resmi Gazete Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Akdeniz Üniversitesi  Türkiye İş Kurumu  Bimer Alo 150  İnsan Hakları  Havanı Koru 

          

Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller T.C. Muratpaşa Kaymakamlığı tarafından sağlanmaktadır.
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup, resmi nitelik taşımamaktadır. Her hakkı saklıdır. 2013@